Hållbar utveckling

Vi har en kemikaliesmart förskola och arbetar aktivt för en hållbar utveckling.

Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig (Lpfö 18).