Uppföljning, utvärdering och utveckling

IMG_1956

Vi observerar och dokumenterar dagligen. Därefter utvärderar vi för att kunna tillgodose barnets möjlighet till att utvecklas och lära enligt Lpfö.

För att kunna stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull (Lpfö 18).