Övergång och samverkan

IMG_1985

Eftersom våra 6-åringar blir placerade på olika skolor utspritt i Kristianstad får vårdnadshavarna själva ordna med inskolning till skolan. Vi har samarbetsformer som syftar till att förbereda barnet inför övergång från förskola till förskoleklass.