Maria Montessori

Maria Montessori visste vad varje förälder vet - nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och och ivriga att pröva på och lära nya saker. Och precis som föräldrar världen över märkte hon att barnens intresse varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon att intresse-förändringarna följer ett givet mönster som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig att gå, prata osv till intresset för läsning, matematik, rymden m.m. Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta tillvara intresseperioderna som hon kallade känsliga eller sensitiva perioder.