Platsanmälan

På Montessoriförskolan Solen kan ni ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet måste vara tolv månader vid inskolningsstarten på förskolan.

Platstilldelning sker enligt följande:

  1. Barn som är i behov av särskilt stöd enligt skollagen.
  2. Syskonförtur.
  3. Anmälningdatum.

Som vårdnadshavare får ni alltid en bekräftelse per mail på att er ansökan tagits emot. Vi uppdaterar regelbundet vår kö och går då ut med förfrågan per mail om ni önskar stå kvar. Om svar inte inkommer inom 30 dagar tas ni bort från kön. Vid erbjuden plats önskar vi svar om accepterande snarast. På Montessoriförskolan Solen tar vi inte ut några kö- eller administrativa avgifter.

Har ni redan ett barn på Montessoriförskolan Solen? Lämna in en skriftlig köanmälan för varje syskon.

Anmälan gör ni via formuläret på denna sida. Vid eventuellt fel, maila till montessorisol@gmail.com.

När ni ansöker om plats på förskolan accepterar ni att vi använder era personuppgifter i enlighet med GDPR.

Några vanliga frågor:

Vi har anmält vårt barn till förskolan och fått bekräftelse, vad händer nu?

På Montessoriförskolan Solen tar vi vanligtvis emot barn i augusti varje år. Under våren går vi igenom vår kö och kontaktar er för att höra om ni fortfarande är intresserade av att stå kvar i kön. Eftersom Montessoriförskolan Solen inte är skyldig att garantera plats inom fyra månader kan det ibland bli längre kötid.

Vi har fått besked om att vårt barn fått plats på Montessoriförskolan Solen, vad händer nu?

När ert barn erbjuds plats i verksamheten bokar vi in ett besök med er föräldrar. Vi går igenom:

- Era förväntningar på barnets vistelse hos oss på Montessoriförskolan Solen
- Regler för att förhindra smitta i förskolan (vinterkräksjuka, influensa m.m)
- Vilka tider som ert barn kommer att ha behov av förskoleplats
- Viktiga saker som ni vill berätta om ert barn så att vi kan välkomna det på bästa sätt hos oss på Montessoriförskolan Solen
- Utvecklingssamtal, föräldrainflytande, behov av extra kläder, utflykter, föräldraengagemang
- Andra funderingar som ni har kring ert barns dagar på Montessoriförskolan Solen

Dessa uppgifter behöver vi vid anmälan:

  • Barnets namn och personnummer
  • Vårdnadshavarnas namn, adress, mail och telefonnummer
  • Barnets uppskattade vistelsetid
  • Önskat startdatum

Har du fler frågor och funderingar? Kontakta oss via mail.

Varmt välkomna med er ansökan!