Verksamhet

På förskolan finns det 60 platser med fyra avdelningar, Karlavagnen 3-5 år, Orion 3-5 år, Cassiopeja 1-3 år samt Pegasus 1-3 år.

Varje dag har vi utevistelse. Vi tycker det är viktigt ur många aspekter att barnen kommer ut en stund varje dag. Utemiljön ska stimulera barnets alla sinnen med hjälp av växter i olika färger, former och dofter.

Vi har bärbuskar och fruktträd där barnen får olika smakupplevelser. Barnet har möjlighet till olika grovmotoriska aktiviteter vid ex cykelbanan, hinderbanan och rutschkanan.

Ekologiskt och närproducerat

Vi har kök med egen kock. Maten är närproducerad och ekologisk i så stor utsträckning som möjligt. Kocken är inte styrd av några upphandlingar utan kan själv välja var inköpen görs.

För att få specialkost av medicinska skäl krävs intyg från läkare. Intyget ska förnyas efter 6 månader.

Barnet uppmuntras att lägga upp sin mat själv. Detta stärker barnets självständighet och motorik. Vid alla matsituationer tränas även barnet i att vänta på sin tur, be att få och att skicka vidare / bjuda.