Förskola och hem

IMG_2078

Vi vill ha ett nära samarbete mellan hem och förskola. Vårdnadshavarna är alltid välkomna att besöka förskolan. Eftersom vårdnadshavarna har gjort ett medvetet val av förskola med montessoriinriktning förväntar vi oss att de tar del av montessoripedagogiken. Varje år hålls föreläsning för att stötta och inspirera vårdnadshavare. Där går vi igenom montessoripedagogikens grunder.

För att stärka barnets självförtroende måste alla vuxna i barnets närhet ha samma förhållningssätt mot barnet. Barnet känner en trygghet i att vuxna bemöter samma sätt både hemma och i förskolan.

Vårdnadshavarna erbjuds utvecklingssamtal. Vi har minst ett föräldramöte per år. Några gånger per termin skickar vi ut informationsblad om vad som händer på Solen till vårdnadshavarna. Varje dag samtalar vi med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning av barnet.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lfpö 18).