Styrdokument

IMG_1990

Skollagen
Socialtjänstlagen
FN:s barnkonvention
Lpfö 18
Montessoriförskolan Solens målsättning